Ovi crteži inspirisani su originalnim crtežima Zorana Bojovića koji pripadaju privatnoj arhivi Ljiljane Bojović. Bave se istraživanjem i analizom izvedenog stanja u kontekstu originalnih arhitektonskih namera.

Digitalni crteži / Iva Njunjić i Tihomir Dičić / 2023

Širenje Lagosa
Dijagrami Zorana Bojovića
Transformacija Međunarodnog sajma u Lagosu u hipermarket
Geometrija hala / Međunarodni sajam u Lagosu
Trougaoni prefabrikovani paneli / Međunarodni sajam u Lagosu

@ 2023 U refleksijama / Kontakt

close